لوگو افق رادیس
لوگو افق رادیس

ثبت شرکت مسئولیت محدود

عناوین این مطلب

ثبت شرکت مسئولیت محدود
ثبت شرکت مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (م 95 ق ت ).

وجوه افتراق و اشتراک بین شرکت‌های سهامی خاص و با مسئولیت محدود

1ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهام‌داران حداقل 3 نفر می‌باشند.

2ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است.

3ـ درشرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانک‌ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% درتعهد سهام‌داران 
باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد. 

4ـ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

5ـ مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند .

6ـ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت درسهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

7ـ شرایط احراز حدنصاب درمجامع عمومی درشرکت سهامی خاص سهل تر ودر شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکلتر می‌باشد.

8ـ مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می  گردد .در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظاردرصورتی خواهند بود که تعداد شرکا ء آن از 12نفر بیشتر باشد.

9ـ در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.

10ـ سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می‌باشند.

11ـ مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهام‌دار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند.
مدیران در شرکت با مسئولیت محدود  بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می‌شوند انجام وظیفه خواهند نمود.

12ـ تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می‌توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.

13ـ حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

14ـ تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می‌گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می‌باشند.
تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

برای دریافت خدمات، با ما در ارتباط باشید
ساعت پاسخگویی روز‌های کاری از ساعت ۹ صبح الی ۱۸ عصر
مشاوره رایگان
مشاوره رایگان
تنها با پر کردن فرم زیر برای شما

کارشناسان حرفه ای ما با شما تماس خواهند گرفت و از ایده تا پایان راه با شما هستند

کارشناسان حرفه ای ما با شما تماس خواهند گرفت و از ایده تا پایان راه با شما هستند

مدارک لازم جهت پذیرش تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

 1. تکمیل دو نسخه تقاضانامه
 2. تکمیل دو نسخه شرکت‌نامه
 3. تکمیل دو نسخه اساسنامه
 4. تکمیل دو نسخه مجمع عمومی موسسین
 5. نکمیل دو نسخه هیات مدیره
 6. ارائه اصل یا کپی برابر با اصل وکالت‌نامه(در صورتیکه اسناد و اوراقاز طرف شخص یا اشخاص وکالت‌نامه امضاء شده باشد)
 7. در صورتی که اعضاء هیات مدیره یا شرکاء اشخاص حقوقی باشند ارائه حکم یا نامه نمایندگی (در سربرگ شرکت مربوطه) الزامی است.
 8. در صورتی که احدی از شرکاء صغیر باشد و ولی فوت شده باشد ارائه اصل یا کپی برابر با اصل قیم نامه الزامی است.
 9. در صورتی که سرمایه شرکت نقدی باشد ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت و تودیع کلیه (تمامی) سرمایه به حساب شرکت.
 10. در صورتی که سرمایه شرکت غیر نقدی باشد ارایه اصل تقویم اقلام و یا استناد مالکیت به تائید کارشناس رسمی دادگستری.
 11. در صورتی که موضوعفعالیت و یا نام شرکت نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح داشته باشد ارائه اصل مجوز مربوطه الزامی است.
 12. ارائه برگه تائیدیه نام شرکت توسط اداره تعیین نام صادر می‌گردد.